TUYỂN DỤNG

Tuyển 2 Nhân Viên Kinh Doanh có kinh nghiệm, Biết Tiếng Hoa, Tiếng Anh, Mức Lương cạnh tranh