thông tin liên hệ
Mr: Minh
- 0166 5600 301

Ms Linh

- 01674878987

Chia sẻ lên:
Polymeric MDI 聚合 MDI

Polymeric MDI 聚合 MDI

Xem thêm các sản phẩm liên quan
CPU  ngành bánh xe nâng điện và trục  cán tôn nghành thép
CPU ngành bánh xe nâng điện...
TPU  ứng dụng nghành giầy dép
TPU ứng dụng nghành giN...
TPU  ứng dụng nghành giầy dép
TPU ứng dụng nghành giN...
CPU ngành bánh xe nâng điện và trục cán tôn nghành thép
CPU ngành bánh xe nâng điện và trục cán...
Polyester TDI 聚酯TDI
Polyester TDI 聚酯TDI
PTMEG
PTMEG
ISOCYANATE 甲苯二異氰酸酯 TDI
ISOCYANATE 甲苯二Ĭ...
Polymeric MDI 聚合 MDI
Polymeric MDI 聚合 MDI
MOCA
MOCA
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂性和高弹性
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂...
Polyether Polyol聚醚多元醇
Polyether Polyol聚醚多元醇