thông tin liên hệ
Mr: Minh
- 0166 5600 301

Ms Linh

- 01674878987

Thermoplastic Polyurethane TPU熱塑性聚氨酯彈性體

TPU-T31 Series
TPU-T31 Series
TPU-T41 Series
TPU-T41 Series
TPU HOT- MELT ADHESIVES
TPU HOT- MELT ADHESIVES
TPU HARD SERIES
TPU HARD SERIES
TPU-T21 Series
TPU-T21 Series