thông tin liên hệ
Mr.Yao
Sale - 0908 426 033

PU 预聚體

CPU  ngành bánh xe nâng điện và trục  cán tôn nghành thép
CPU ngành bánh xe nâng điện và trục cán tôn nghà...
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂性和高弹性
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂性和高弹性
Polyether Polyol聚醚多元醇
Polyether Polyol聚醚多元醇
Polyester TDI 聚酯TDI
Polyester TDI 聚酯TDI
PTMEG
PTMEG
ISOCYANATE 甲苯二異氰酸酯 TDI
ISOCYANATE 甲苯二異氰...
Polymeric MDI 聚合 MDI
Polymeric MDI 聚合 MDI
MOCA
MOCA