thông tin liên hệ
Mr: Minh
- 0166 5600 301

-

-

PU预聚體

CPU  ngành bánh xe nâng điện và trục  cán tôn nghành thép
CPU ngành bánh xe nâng điện và trục cá...
TPU  ứng dụng nghành giầy dép
TPU ứng dụng nghành giN...
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Polyurethanes resin 聚氨酯樹脂
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂性和高弹性
Solvent resistance & High Elasticity 耐溶剂...
Polyether Polyol聚醚多元醇
Polyether Polyol聚醚多元醇
Polyester TDI 聚酯TDI
Polyester TDI 聚酯TDI
PTMEG
PTMEG
ISOCYANATE 甲苯二異氰酸酯 TDI
ISOCYANATE 甲苯二Ĭ...
Polymeric MDI 聚合 MDI
Polymeric MDI 聚合 MDI
MOCA
MOCA